ผลงานของสถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

 

1. การศึกษาวิจัยและพัฒนา

สถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมได้ทำการศึกษา วิจัยและพัฒนาแบบฝายขึ้นมาเรียกว่า “ฝาย มข.2527” เป็นแบบฝายที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย การก่อสร้างไม่ยุ่งยาก ค่าก่อสร้างไม่แพง

 

weir1  weir2

Additional information